Vil utnytte optikeres kompetanse

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil nå ta initiativ til å utrede hvordan optikeres kompetanse kan utnyttes best mulig. Han trakk frem både øyebunnsundersøkelser ved diabetes og skolehelsetjenesten i sitt svar på en interpellasjon i Stortinget. 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie på Stortingets talerstol tirsdag (Skjermdump: Stortinget)

Interpellasjon i Stortinget

Helsepolitiker Sveinung Stensland (H) fikk et tydelig svar på sin interpellasjon om at kompetansen optikere sitter på kan utnyttes bedre.

Det vil helseministeren nå sørge for. Han sier spørsmålet er viktig og det angår også annet helsepersonell.

– Utgangspunktet er at vi må se på kvaliteten på tjenestene. Bemanningsbehov vil øke sterkt samtidig som vi det er en rivende teknologiutvikling, sa Høie.

Helseministeren trakk frem at optikere er en ressurs som finnes over hele landet og at der i dag allerede finnes pilotprosjekter for gode samarbeid mellom øyeleger og optikere.

Han nevnte blant annet «Harstad-modellen» der optikere har plass i et faglig team følger opp øyehelsen til diabetespasienter som ikke har påvist øyebunnsskade (retinopati). Dette skjer i samarbeid med øyelege.

Han pekte også på skolehelsetjenesten som kan henvise til optiker og ortoptist.

Denne saken har skapt stort engasjement og ført til debatt.

Stensland svarte at han ikke er opptatt av optikere spesielt, men at pasienter skal få best mulig hjelp og at samfunnet skal tilby bedre tjenester til dem som trenger det.

Carl-Erik Grimstad (V) spurte om det vil være kostnadsdrivende og om det vil føre til overdiagnostisering hvis optikere får flere oppgaver. 

Stensland sa at han på ingen måte ønsker at Norge skal bli et «MR-samfunn», men at målet er at folk ikke blir unødig syke.

Statsråd Høie sa det vil være nyttig å høste erfaringer fra pilotprosjekter der optikere allerede er involvert.

Du kan se opptak fra debatten på Stortingets nett-TV (spol frem til 4.19.26)