Unngå overhenvisning

Kostnadene samfunnet påføres er betydelig høyere når pasientene vurderes av spesialister, enn i førstelinjen lokalt. I en artikkel i Optician sier praktiserende optiker Andy Diddams at 10 prosent av alle henvisninger til øyespesialist i England trolig er unødvendig. Diddams ønsker å sette fokus på overhenvisning og spesielt der dette kan unngås.

 

Selv om det er en anslått 10 prosents overhenvisning i England, påpeker han at det ikke vil være mulig å unngå alle. En spesifisitet på over 90 prosent regnes i mange sammenheng for god.

 

Artikkelen har ikke som mål å lage en komplett liste over alle typer tilstander som ikke behøver henvisning. Den skal gi innspill til tilstander der 1. linjen bør gjøre grundige vurderinger før eventuell henvisning til 2. linjen.

 

Diddams har satt fokus på følgende tilstander: pigmentendringer på netthinnen, diabetes retinopati, unormalt utseende på optisk nerve, forhøyet intraokulært trykk og unormale media. Ved å lese artikkelen vil leseren få et mer bevisst forhold til disse tilstandene.

 

Sett av 15 minutter i dag til å lese Optician!