Vær bevisst, kast riktig!

Brukte kontaktlinser og emballasje må kastes i søpla for ikke å bli et miljøproblem. Den europeiske optikerorganisasjonen ECOO engasjerer seg nå for å få optikerbransjen til å tenke grønt og bærekraftig.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Vær med på dugnaden

Verdens miljødag er 5. juni og i år markeres inngangen på en kampanje for FNs «Decade on Ecosystem Restoration».

ECOO skriver i en pressemelding at optikerbransjen håndterer mange typer materiale som kan påvirke miljøet. Hvordan bransjen selv behandler avfall, og gir råd til pasienter og kunder, er av stor betydning.

En nøkkel her er plast og hvor plasten vi benytter ender opp. Det inkluderer brukte kontaktlinser, plastposer til briller, brilleesker, emballasje, brukte briller og slipestøv.

Som et første steg, støtter ECOO kampanjen for riktig håndtering av kontaktlinser, organisert av Euromcontact.

Det kan du lese mer om her.

Synsinformasjon har tidligere laget informasjonsmateriell om riktig avfallshåndtering, både av kontaktlinser, briller  og emballasje.

Det aller viktigste å unngå, er å skylle kontaktlinser ned i do eller vasken. Ingen ønsker at det skal ende opp som mikroplast i havet eller fiskens mage.

Se kort informasjonsfilm om kontaktlinseavfall her