Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

Fredag leverte Norges Optikerforbund høringssvaret på den offentlige utredningen innen helsevesenets fremtidige prioriteringsarbeid. Høringen er lang og omfattende og tar opp ulike sider av utfordringen som samfunnet vil møte. Vi vil møte behovet for å gjøre tøffe prioriteringer innen helsesystemet.

 
 

Samtidig viser høringen at dybdekunnskapen ikke går dypt nok innen synsfeltet.

Syn og øyehelse er ofte utelatt i slike offentlige høringer. Denne gangen er spesifikke synsrelaterte tilstander nevnt og kommentert. Utvalget foreslår at egenbetaling vurderes økt for følgende lavt prioritert helsehjelp:

• Kataraktkirurgi med visus bedre enn 0,5 på det beste øyet

• Hengende øyelokk

Tørre øyne og tåreflod nevnes også som tilstander som skal ha lav prioritet.

Tilstandene er hentet fra Helsedirektoratets prioriteringsveileder innen øyesykdom. Her er flere «ikke rett til prioritert helsehjelp» listet opp:

• Diabetes mellitus, uten mistanke om retinopati

• Mistanke om glaukom

• Tørr maciladegenerasjon

• Barn med lese- og skrivevansker

Norges Optikerforbund mener at kun å sette ensidige krav for om en tilstand skal prioriteres eller ikke, blir for enkelt. Ved kun å vurdere høykontrast visus som kriteriet innen kataraktkirurgi, utelater en mange viktige vurderingsparametere. Forbundet viser i høringen til svenskenes NIKE-system, som tar hensyn til flere parametere, og gir en score som sier noe om behovet for kirurgi.

Ved å forenkle vurderingskriteriene for mye, slik en har lagt opp til i høringen innen katarakt, setter en helsepersonell i en uheldig situasjon.

Les Norges Optikerforbunds høringssvar i PDF-format.