Brillestøtte: Ingen endring

Regjeringen flytter 200 millioner kroner i Statsbudsjettet, men de bevilger ikke mer penger til brillestøtte til barn. Budsjettet skal være ferdig behandlet i Stortinget innen 15. desember.

Regjeringen fastholder kuttet i brillestøtten til barn, men vil flytte noen barn fra en ordning til en annen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Fastholder kutt

I slutten av november sendte stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (AP) et skriftlig spørsmål til Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie om det ville bli en endring i budsjettforslaget, der brillestøtten ble kuttet med 122 millioner kroner.

I svaret sier statsråden at enkelte barn som oppfyller vilkårene etter ordningen «Briller til barn/ungdom under 18 år» vil bli flyttet til kategorien «Hjelpemidler til synshemmede». På den måten vil disse få dekket utgiftene til nødvendige, hensiktsmessige briller som tidligere. 

En begrenset unntaksordning skal også sikre at barn med særskilte behov få dekket nødvendige og hensiktsmessige briller.

Anniken Hauglie sier dette vil omfatte et relativt begrenset antall barn og unge under 18 år og at det derfor ikke vil være nødvendig med budsjettmessige endringer.

Dette betyr at kuttforslaget lever videre.

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund sier det ikke har vært formell kontakt med NAV eller myndighetene etter at forslaget til Statsbudsjett ble lagt frem i begynnelsen av oktober, der de foreslåtte brille-kuttene er med.

– Kuttet vil slå uheldig ut for mange barnefamilier, fremholder Haugo.