KNM Helge Ingstad: Flere synsfeil

I Havarirapporten etter kollisjonen der marinefartøyet Helge Ingstad forliste, avdekkes det flere synsfeil blant besetningen på broen. Synsinntrykkene kan ha spilt en rolle i avgjørelsene som ble tatt på broen.

Helge Ingstad ligger utenfor Stureterminalen ved Sotra november 2018. Redningsarbeidet pågår (Foto: Jakob Østheim/Forsvaret)

Synskrav ble ikke fulgt

Funn fra synsundersøkelsene av brobesetningen er viet et eget kapittel i rapporten fra Statens havarikommisjon. Her kommer det frem flere avvik innen syn:

Den ene brovakten var skikket til tjeneste i Forsvaret, men ikke til sjøtjeneste.

En annen brovakt var ikke skikket til tjeneste i Forsvaret, herunder sjøtjeneste og brovakt, og var ikke skikket til sertifikatkrevende tjeneste om bord på norske skip. Det er for denne personen stilt feil diagnose ved undersøkelse hos militærlege. Det er påvist avvikende funn og regelverket for godkjenning er ikke fulgt.

To av bestningsmedlemmene hadde lav kontrastsensitivitet, spesielt i skumring og ved motlys i skumring. De var skikket til sjøtjeneste, men i havarirapporten pekes det på at dagens regelverk ikke har mekanismer for å fange opp personell med lav kontrastsensitivitet når det ikke foreligger predisponerende faktorer eller opplysninger om redusert synsfunksjon.

På en av brobestningene forelå det ikke rapport eller spesialistvurdering etter synskorrigerende kirurgi, slik regelverket tilsier.

Flere av de påviste synsproblemene var ukjent for både Sjøforsvaret og personene selv.

Helse Bergen uttaler at de ikke kan si noe sikkert om i hvilken grad redusert synskvalitet hos personell på bro kan anses å være en medvirkende årsak til hendelsen.

Fagsjef Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund tror synsfunksjonen har vært viktig før ulykken inntraff fordi mannskapet øvde på natt-navigering.

– Synsinntrykkene spilte en stor rolle for avgjørelser som ble tatt på broa. Mannskapet har fortalt at de trodde tankskipet lå til kai. Kanskje ble de lurt av sitt eget syn.

Les Havarirapporten her. Synsfunksjonen omtales på sidene 81-82