Del din fagkunnskap!

Mange norske optikere sitter på fagkunnskap som fortjener et større publikum. Norges Optikerforbund oppmuntrer sine medlemmer til fagformidling med et eget stipend.

Et knippe optikere med fersk mastergrad i 2017: f.v. Toril Øyen, Martin Balke, Kjersti Sandnes Dybdahl, Solveig Arnegard og Hege Anita Stene (Foto: Dag Øyvind Olsen).
Fremmer faglig utvikling

Det er mange arenaer, både i Norge og internasjonalt, der norske optikere kan vise fram sine forskningsfunn, enten som postere eller muntlige presentasjoner.

Dette er høyst aktuelt for optikere som har tatt mastergrad de siste årene.

Norges Optikeforbund ønsker å fremme faglig utvikling og synlighet av norsk optometri, og bidrar derfor til at optikere kan presentere sin forskningsaktivitet.

NOF har opprettet et stipend for at optikere som ønsker å delta på viktige nasjonale og internasjonale møter skal få denne muligheten. Stipendet skal bidra til at man kan utveksle vitenskapelige ideer og forskning.

Reisestipendet er på inntil 7500 kroner, og det forutsetter at man reiser på en konferanse for å presentere sin forskning. 

En slik konferanse som kan være høyst aktuell neste år er den store europeiske optikersamlingen som finner sted i Pula, Kroatia 11.-13.mai.

Her samles optikerorganisasjonene fra hele Europa, både vest- og gamle «Øst-Europa» til felles fagkonferanse. De utlyser nå søknader om deltakelse for slike presentasjoner.

Les mer om NOFs Fagformidlingsstipend her

Les om optikersamlingen i Kroatia i mai og deres Call for Abstract