Er synet viktig?

En studie viser at uoppmerksomhet er medvirkende årsak i 80 prosent av bilulykkene. Betyr dette at synet ikke lenger ansees like viktig som før, eller er det slik at uoppmerksomhet egentlig betyr at vi ikke ser godt nok rundt oss?

 

Nesten 80 prosent av ulykkene og 65 prosent av nestenulykkene skyldtes at føreren hadde vært uoppmerksom i løpet av de siste tre sekundene før ulykken. Tallene kan jo tyde på at synet ikke er like viktig som oppmerksomheten. Les mer på Klikk

 

Noen vil poengtere at god bruk av synet krever oppmerksomhet. Det er ikke mulig å se eller følge med synsmessig, hvis ikke den fulle oppmerksomheten er der.

 

Trafikksikkerhetsforsker hos TØI, Fridulv Sagberg, forteller at 20 – 30 prosent av de som har vært involvert i ulykker i Norge, forteller at uoppmerksomhet kan være årsaken til ulykken de har vært med i. Betyr dette at nordmenn er mer visuelt bevisste enn amerikanere, og at norske ulykker har en annen årsak?