Hurdal syn- og mestringssenter

Styret i Norges Optikerforbund har i dag hatt sitt styremøte på Norges Blindeforbunds syn- og mestringssenter som ligger idyllisk til ved Hurdalssjøen. Senteret er Norges største innen synsrehabilitering og synshabilitering.

 

Denne høsten har organisasjonene begynt diskusjoner rundt nye områder der samarbeid vil være fordelaktig. Det å bli invitert opp på syn- og mestringssenteret for å se og lære hva som foregår der, er nyttig for styret i Norges Optikerforbund.

 

Dagen i dag har blitt benyttet til læring om hverandre, diskusjoner rundt samarbeid og ordinært styrearbeid etterpå. Direktekunnskap om synshemmede og deres situasjon er nyttig for styret i Norges Optikerforbund i arbeidet for organisjonen. Strategier skal planlegges denne høsten og vinteren, og møtet var nyttig i såmåte.

 

En ting som har kommet tydelig frem i dag, er at mange med synsrehabiliteringsbehov ikke er kjent med tilbudene som finnes.

 

Les derfor mer om senteret ved Hurdalssjøen via deres nettsider.