Ikke dysleksi-kurs i år

189 optikere har de siste årene tilegnet seg spesialkompetanse i dysleksi. Årets planlagte kurs i regi av Dysleksi Norge blir dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte. Det kan bli nytt tilbud neste år. På fagkonferansen i Tromsø blir det en egen sesjon for optikere som allerede har tatt dette kurset.

Dysleksi på timeplanen

I flere år har Norges Optikerforbund samarbeidet med Dysleksi Norge slik at optikere kan bidra i oppfølgingen av barn og unge med dysleksi.

Dessverre kan vi ikke tilby dette kurset i år. Det er fordi det var alt for få påmeldte (cirka 10, mens vi måtte ha 50 for å sette i gang kurset).

Forhåpentligvis vil vi ha mulighet til å tilby kurset neste år.

Dysleksi Norge har utarbeidet en faglig retningslinje som aktører som arbeider med barn i skolen bør kjenne til, deriblant optikere.

Pedagog Åsne Midtbø Aas i Dysleksi Norge kommer til fagkonferansen vår i Tromsø. Her vil hun snakke med optikere som har tatt kurset om hvordan optikere kan bli gode samarbeidspartnere i utredning av barn med lese- og skrivevansker.