Hypertensiv retinopati

Hypertensjon påvirker livsløpet
Louise O’Toole, (MMedSci, FRCSI(Ophth), MRCOphth, FEBO) har i tidsskriftet Optometry Today skrevet en oversiktsartikkel for optikere der hypertensjon og optikers rolle er beskrevet på en god måte.
 

Artikkelen omhandler tema som samfunnsutfordringene ved hypertensjon, tilstandens påvirkning på kroppens organer, klassifisering ut fra okulære funn, henvisningsrutiner og behandling. Om optikerens rolle sier artikkelforfatteren: Optikere har gode muligheter for å oppdage retinale endringer i forbindelse med hypertensjon og bør derfor være oppdatert i forhold til hensiktsmessige rutiner for å oppdage og henvise disse pasientene.
 

I forhold til klassifisering fokuserer artikkelen på to typer klassifisering som benyttes i dag. Scheie klassifiserte i 1953 ulike funn inn i grupper. Han delte funnene i hypertensitive endringer og arteriolosclerotiske endringer. Keith-Wagener-Barker laget en annen klassifisering der antall grupper er redusert. Begge modellene er i bruk. Denne type gradering er optikere kjent med.
 

Ønsker du å lese orginalartikkelen fra Optometry Today klikker du her
 

Artikkelen er fra side 46 til 50

Ønsker du å diskutere temaet på Optometriforum klikker du her