Journalsnok – nok en gang

Pasientjournalen skal være et sikkert sted å lagre pasientopplysninger. I dag er det krav til at datasystemene skal holde orden på hvem som ser hvilken informasjon – og hvorfor. Media melder stadig om journalsnok.

Alle typer journaler skal sikres slik at informasjon ikke kommer på avveie. De som har tilgang til journalsystemet skal kun hente ut informasjon det er behov for i pasientbehandling. (Foto: Colourbox)
NRK melder i en sak om en lege på Sørlandet sykehus. Sykehuset har hatt legen under oppsyn, men snokingen ble først grepet fatt i da en av pasientene selv oppdaget hva som pågikk. Dette er nå en sak der Helsetilsynet er koblet inn.

For pasientene kan det være traumatisk å oppdage at journalopplysninger hentes ut eller lekkes til noen som ikke skal ha dem. I denne aktuelle saken sier pasienten til NRK om en eventuell rettsak: – Jeg vet helt ærlig ikke om jeg klarer å se den mannen i øynene. Det han vet om meg får meg til å skamme meg. Og det gjør veldig vondt å tenke på.

Kravene til journal er hjemlet ulike steder, mye vil du finne i «Forskrift om pasientjournal».Les mer om legen som er tatt i journalsnoking på NRKs nettside.