Myopi av korona?

Koronapandemien har ført til mer skjermtid for både store og små. For barn kan økt bruk av digitale hjelpemidler gå ut over synsutviklingen.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Koronamyopi

På verdensbasis øker utviklingen av nærsynthet (myopi) hos barn med stor fart. I Norge ser vi ikke tilsvarende tall, men det vi vet er at utetid er bra for at barn skal få en normal synsutvikling.

Barn i vekst har godt av å tilbringe tid ute for synets skyld. Utetiden kan bidra til å bremse utviklingen og progresjonen av nærsynthet blant barn og unge.

Temaet tas opp en i artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Rådene er å gi barna en digital detox. Og nå som sommerferien har startet, er det mange muligheter til det!

To-tre timers opphold utendørs hver dag, ser ut til å gi god effekt. 

For med økt skjermbruk i skole og fritid er det ekstra viktig å legge til rette for utendørsaktiviteter som et forebyggende tiltak mot myopi.

Les artikkelen i Tidsskriftet her