Øynene kan avsløre risiko for infarkt og tidlig død

Kritikerne til studien sier blandt annet at det er viktig å ha stilt korrekt diagnose på utgangspunktet for beregningene. Jack J Kanski er et av oppslagsverkene som kan gi informasjon. (Illustrasjonsfoto tatt av Hans Torvald Haugo, utsnitt fra Clinical Op

Xantelasma og Arcus har ulik risiko
Studiet konkluderer med at disse gulaktige, fettliknende funnene rundt øynene som skyldes avleiringer av kolosterol gir en øket risiko for blant annet hjerteinfarkt og åreforkalkning (tette årer). Undersøkelsen viser også at Arcus (ofte gitt benevnelsen Arcus senilis) i seg selv ikke er en klar indikator på de nevnte tilstandene.
 

Undesøkelsen som er gjort av danske forskere hevdes å være banebrytende da den er basert på en studiepopulasjon på 12745 personer mellom 20 til 93 år. Disse er fulgt fra 1976 til 2009. Forskerne anslår ut fra studiet at 4,5% av den danske befolkningen har disse kolesterolavleiringene (Xantelasma).
 

Les en kort oppsummering av studiet ved å klikke her

Under oppsummeringen av det danske studiet er det en link til en annen studie som har sett på en liknende problemstilling. Les dette studiet i fullversjon ved å klikke her
 

Det å drive forskning gjør at en konstant utsetter seg for mulig kritikk. Å publisere er på en måte å vise frem deler eller hele kortstokken, en blir sårbar. Dette danske studiet har fått 3 ulike kommentarer. Disse kan leses ved å se nedover på siden under oppsummeringen. Kritikken går på følgende:
 

• Er Xantelasmaen diagnostisert på en god nok måte? Det vil si: er konklusjonene gitt på et riktig grunnlag?
• Sannsynlighetsberegningen: er den god og solid nok?
• Viser funnene i studien til tidligere kjente fakta?
 

En vil uansett som helsepersonell få innsyn i viktig informasjon å forholde seg til ved å lese studiene vist til i denne nyheten.
 

Ønsker du å diskutere tema på Optometriforum klikker du her