Påvirker tidspress lesingen hos dyslektikere?

Dysleksi – et utbredt handicap
I det svenske tidsskriftet Optik (søsterbladet til norske Optikeren) er det en artikkel som redegjør for undersøkelser gjort på personer med dysleksi som leser under tidspress. Spørsmålet er om stresset som skapes påvirker lesingen? Studien gikk ut på å måle hvordan tidspress påvirker øyebevegelsene under lesing samt hvordan leseforståelsen hos dyslektikere er sammenliknet med normalt lesende.
 

Les artikkelen i Optikk i PDF-format ved å klikke her.

Artikkelen er fra side 36 til 43.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har definert dysleksi som en sykdom som innebærer problemer med å lese til tross for fornuftig opplæring, normal intelligens og gode sosioøkonomiske forhold. Dysleksi er ut fra dette et av den vestlige verdens mest vanlige handikap.
 

I Norge regnes det at flere hundre tusen mennesker har dysleksi i større eller mindre grad. Det finnes således en dyslektisk elev i nesten enhver skoleklasse. Da definisjonen av dysleksi er noe flytende vil ulike studier gi et noe varierende antall dyslektikere i befolkningen.
 

Oftalmologisk oppdagelse

I følge Wikipedia oppstod uttrykket dysleksi i 1887 ved Rudolf Berlin, en oftalmolog i Stuttgart, Tyskland. Han brukte uttrykket for en ung gutt som hadde alvorlige lese- og skrivevansker på tross av normale intellektuelle og fysiske evner. Videre utover på 1800-tallet og inn i 1900-tallet fikk problematikken mer oppmerksomhet blant leger og oftalmologer. I 1896 publiserte legen W. Pringle Morgan en beskrivelse av en lesespesifikk læringsforstyrrelse i en rapport til British Medical Journal. Rapporten beskriver Percy, en gutt som i 14-årsalderen ikke hadde lært å lese, men som likevel viste normal intelligens og hadde normale ferdigheter i andre aktiviteter typisk for barn i den alderen.
Disse beskrivelsene er opptakten til den kunnskap vi i dag har rundt dysleksi.
 

Ønsker du å diskutere tema på Optometriforum klikker du her