På legevakten med øyeskader

Alle besøk på legevakten i en tiårsperiode frem til 2018 er kartlagt for julaften, nyttårsaften og en lørdag i januar. Julaften er fredelig mens nyttårsaften er den travleste dagen. Det er i hovedsak på grunn av øyeskader etter fyrverkeri.

Dette fører til at mange får øyeskader på nyttårsaften (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Fortsatt mange øyeskader

På julaften var det 80 prosent av konsultasjonene sammenlignet med en vanlig lørdag, men på nyttårsaften derimot – da var det en økning på hele 243 prosent, sammenlignet med en lørdag.

Nyttårsaften var preget av skader relatert til rus, øyeskader og psykososiale problemer. Denne kvelden og natten var det 22 ganger så mange forbrenninger og fem ganger så mange øyeskader, sammenlignet med en vanlig lørdag.

Det viser en kartlegging som er gjort av Hogne Sandvik ved Nasjonalt senter for legevaktmedisin og som er publisert i siste utgave av Tidsskrift for Den Norske Legeforening.

Nyttårsaften var det 120 konsultasjoner på grunn av øyeskader i løpet av tiårsperioden.

Øyeleger har lenge advart mot øyeskader på grunn av uvettig bruk av fyrverkeri. Artikkelforfatter konkludere med at forbud mot privat fyrverkeri kan begrense skadeomfanget.

Norges Optikerforbund har i alle år tatt til orde for viktigheten av å beskytte øynene når man skyter opp nyttårsfyrverkeri.

Selv om pinneraketter ble forbudt for flere år siden, er antallet øyeskader etter fyrverkeri høyt.

Les artikkelen i Tidsskriftet her