Samlet til kommunikasjonskveld

Onsdag kveld satte Synsinformasjon kommunikasjon på timeplanen for optikerstudentene på Kongsberg. Psykolog John Petter Fagerhaug og allsidig kommunikasjonsekspert Pellegrino Riccardi delte visdom med studentene.

Det var godt oppmøte på kommunikasjonskvelden onsdag. En prat og litt å bite i før det hele starter (Foto: Dag Øyvind Olsen

Et register av følelser

Kommunikasjonskvelden i januar er blitt en årlig tradisjon for studentene. Det er Synsinformasjon som står for programmet – som er ganske annerledes enn den vante undervisningen.

Her settes kommunikasjon på dagsorden, både pasientkommunikasjon, og generelle tips om mellommenneskelig kommunikasjon.

Psykolog John Petter Fagerhaug snakket om å tørre å møte mennesker der de er, med åpenhet og respekt.

Pellegrino Riccardi var opptatt av nærhet og tilstedeværelse, og hans foredrag bragte frem følelser blant studenter og ansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Reportasje kommer i neste utgave av Fagtidsskriftet Optikeren.