Setter ikke grenser for barnas skjermbruk

Flertallet av norske foreldre har ikke regler for barnas tidsbruk på skjerm når det gjelder syn, viser en undersøkelse.

28 prosent setter ingen grenser for barnas bruk av smarttelefoner og nettbrett for å gi øynene hvile. 19 prosent begrenser bruken svært sjelden, men ytterligere 14 prosent gjør det ganske sjelden.

Det viser en spørreundersøkelse TNS Gallup har gjort for Norges Optikerforbund.

Optikerne mener det trengs større bevissthet om hva øynene utsettes for i time etter time foran skjermen.

– Øynene brukes veldig ensidig og statisk foran mobil og nettbrett, mens de egentlig er laget for variasjon. Synet har det best når vi fokuserer på ulike avstander og har blikket i stadig bevegelse, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.    

Eldre barn har færre grenser for skjermbruk enn yngre, viser undersøkelsen. 65 prosent av foreldre med barn fra seks til atten år setter sjelden eller aldri begrensninger. Blant foreldre med barn under seks år ligger andelen på 45 prosent.

– Jo yngre barn er, desto mer kan synet påvirkes både i positiv og negativ retning. En femåring som bruker øynene ensidig eller feil, kan lettere få synsrelaterte problemer senere i livet enn for eksempel en tiåring, sier Haugo.

Stresser øynene

I mange deler av verden er det registrert økende innslag av nærsynthet blant unge, særlig i asiatiske land.

I Norge er synsforskerne forsiktige med å trekke konklusjoner.

– Vi vet at det er langt flere femtenåringer enn syvåringer som er nærsynte, men vi kan ikke konkludere med at det er flere nærsynte skolebarn i Norge nå enn før, sier førsteamanuensis og optiker Helle K. Falkenberg ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).

Derimot kobles mer skjermbruk til rapporter om økende grad av barn og unge som sliter med muskelplager og søvnvansker.

– Når barn fortaper seg helt i et spill, kan de bli sittende lenge. Å låse blikket på samme avstand over lengre tid, stresser systemet. Det kan føre til hodepine, eller plager i øynene. Det kan også være en årsak til at et barn blir fortere sliten av å lese, sier Falkenberg.

Å se ned på en skjerm er også en mer unaturlig stilling for nakken enn om du ser rett fram.

– Både kroppen og synet er skapt for variasjon. Barn har godt av å forholde seg fysisk til den virkelige 3D-verdenen, sier hun.

20-20-20

Amerikanerne snakker om 20-20-20-regelen for å unngå skjermplager.

– Hvert 20. minutt tar du 20 sekunder pause for å se på noe 20 fot unna, som vil si rundt seks meter. I praksis betyr det å titte ut av vinduet tre ganger i timen, noe du kan innpode hos egne barn, sier Falkenberg.

Noen vil merke negative effekter mer enn andre.

– Fysisk aktive barn vil ha en større buffer mot skjermplager enn barn som ikke er fysisk aktive. Det er ensidigheten som er problemet, ikke skjermbruken alene. Et tv-spill er bedre siden du da spiller på lengre avstand, beveger kroppen og har samspill med andre, sier Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Hvor ofte setter du grenser for barnas bruk av smarttelefon / nettbrett for å unngå synsplager?
Aldri: 28 prosent
Svært sjelden: 19 prosent
Ganske sjelden: 14 prosent
Ganske ofte: 21 prosent
Svært ofte: 10 prosent
Vet ikke: 8 prosent
(Kilde: TNS Gallup/Norges Optikerforbund)

Kontaktpersoner:

Hans Torvald Haugo, generalsekretær i Norges Optikerforbund, tlf. 906 36 826
Helle Falkenberg, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), tlf. 984 99 920


Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Norges Optikerforbund.