Synskontakt på Stjørdal

Høgskolen i Trøndelag (HINT) er den eneste høgskole i Norge som utdanner trafikklærere. Norges Optikerforbund har sammen med Synsinformasjon holdt informasjonskurs for kommende trafikklærere i mange år. Det er viktig at det er god forståelse for synsfunksjonen når en skal lære andre å kjøre bil.

Les mer

Lena Knudsen og Liv Marit Sjo mener at det må større fokus på synfunksjonen hvis det skal være mulig å oppnå den vedtatte nullvisjonen. (Foto: Hans Torvald Haugo)
Utdannelsen er 2 årig

Den ordinære utdannelsen er 2-årig. Det er mulighet for påbygging for bachelorgrad. Skolen har også andre faglige etter- og videreutdannelser. Mastergrad er i planleggingsfasen.

 
Lena Knudsen og Liv Marit Sjo er 2. klassestudenter ved utdanningen. De er i ferd med å gjennomføre en sin kandidatoppgave. Oppgaven skal se på samarbeidsmulighetene mellom trafikklærere og optikere. – Det er viktig å bevisstgjøre både kommende sjåfører i forhold til hvilket ansvar lovverket pålegger dem samt kollegaer på hvordan de ved enkle midler kan hjelpe sine elever med å forstå synets betydning i forhold til kjøring, sier Knudsen.

 
Liv Marit Sjo forteller at de i oppgaven har hatt godt samarbeid med lokal optiker i Stjørdal. Optiker Terje Huseby har undersøkt om våre visusmålinger med standardiserte tavler er god nok eller ikke, sier hun. Oppgaven viser foreløpig at trafikklærere som undersøker med standariserte metoder kan avdekke om det er behov for å oppsøke optiker eller ikke.

 
Fra Norges Optikerforbund har Lotte-Guri Bogfjellmo, Anne Kollandsrud og Hans Torvald Haugo har holdt faglige innlegg for førsteklassestudentene. De har blandt annert lært bort om synsfunksjonen i trafikken, øynene, synskrav, lover og regler, utfordringer ved aldring og om glass og korreksjonsløsninger.
 
En klar anbefaling er gitt om at det vil være muligheter for lokalt samarbeid mellom kjøreskoler og optikere.

 
Ler mer om trafikklærerutdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.