Synsrapport på Arendalsuka

Eldre- og folkehelseministeren deltar når Norges Optikerforbund bidrar til å sette syn på dagsorden under Arendalsuka. Eldre ønsker å leve hele livet, og helst hjemme. Da er synet viktig. Med enkle grep som riktig belysning og riktig tilpassede briller reduseres risikoen for fallulykker og livskvaliteten økes.

Mer og riktig lys er viktig for å kunne se godt i hjemmet i alderdommen (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Syn og belysning viktig for et godt liv i hjemmet

Presentasjonen der statsråd Åse Michaelsen deltar vil foregå i Norges Blindeforbunds lokaler på Langbrygga 15 i Pollen i Arendal torsdag 16. august i tidsrommet 14:00-15:30.

Det beste for samfunnet og den enkelte er å kunne leve i sitt eget hjem så lenge som mulig i alderdommen. Da er trivselen best, og utgiftene lavest.

Rapporten Norges Optikerforbund skal legge fram i samarbeid med Norges Blindeforbund og Universitetet i Sørøst-Norge med tittelen «Leve hele livet – i et synsvennlig hjem».

Førsteamanuensis og nestleder i Norges Optikerforbund, Helle Falkenberg, vil presentere rapporten og funn fra norsk og internasjonal forskning.

Hun kan blant annet vise til at mange eldre har for dårlig belysning i eget hjem.

Mer og riktig lys, bedre kontraster og å fjerne unødvendige hindringer er en nøkkel til å hindre fallulykker, som mange eldre rammes av.

De fleste tiltakene for å kunne se bedre er enkle og billige. Riktige briller er ett av dem.

Mye av det som trengs bunner i bevissthet, ikke store kostnader.

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund avslutter arrangementet som blir overført direkte via blindeforbundet.no

Les om arrangementet her