Vaksinering er i gang

Vaksinering mot covid-19 er et kommunalt ansvar som skal følge nasjonale retningslinjer. Den enkelte arbeidsgiver eller optiker kan melde fra til smittevernkontoret i sin kommune for å bli registrert. 

Thor Magne Seland fikk første vaksinedose forrige uke, sammen med sine optikerkolleger i Sandnes.

Prioritert som helsepersonell

Synsinformasjon har gjennom pandemien fulgt opp smittevern og vaksinering av optikere med myndighetene.

Nå er det sendt en ny henvendelse til Folkehelseinstituttet, for ifølge prioriteringsutvalget og retningslinjene der skal optikere tilbys første vaksinedose mot covid-19 fra midten av mai.

– Det er riktig at vi markerer at vi har en plass i køen som helsepersonell, sier daglig leder Tina Alvær i Synsinformasjon.

Hun sier at optikere faller inn under «Helsepersonell gruppe 13», der vaksinering er anslått å starte i midten av mai.

I noen kommuner har vaksinering av optikere allerede kommet i gang, mens andre kommuner ikke har kommet like langt, eller prioritert det.

Vaksineringen er den enkelte kommunes ansvar. I hver kommune er det et smittevern- eller vaksinasjonskontor som koordinerer arbeidet.

På grunn av denne organiseringen er det viktig at arbeidsgivere og optikere selv tar kontakt med dette kontoret for å registrere seg.

Man kan vanligvis sende en epost til smittevernkontoret i kommunen.

– Det er vårt ansvar. Ikke for å pushe på, men bare for å gi beskjed om at vi er helsepersonell, sier Thor Magne Seland – optiker og arbeidsgiver i Sandnes. 

Sist uke ble alle optikere i Sandnes vaksinert samtidig.

– Kommunen vår har gjort en god jobb og alle optikere her hadde blokket ut i timeboka samtidig. Vi møttes på vaksinasjonssenteret, sier Seland.

– For oss betyr jo dette en tryggere hverdag i klinisk praksis. Vi har mange i stolen hver dag.