Videreutdanning i 2020

Det er nå lyst ut flere etter- og videreutdanningskurs innen optometri og synsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Kursene holdes 1. halvår 2020 og søknadsfrist er henholdsvis 1. november og 15.desember.

Jonas Luhr-Pettersen og Siv Sandvik undervises av Ann Ystenæs (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Disse kursene er satt opp i 2020

Det holdes kurs i OCT i optometrisk praksis med samlinger i mars og mai. Søknadsfrist er 15. desember for dette kurset.

Det er mulig å ta kurs i følgende masteremner, med søknadsfrist 1. november:

Visuell ergonomi 

Samlinger i februar, mars og mai.

Synstrening

Samlinger i januar, mars og april.

Statistikk

Samling i januar.

Det vil senere bli utlyst kurs i okulær allergi og inflammasjon, Glaukom i optometrisk praksis og GKD1/GKD2.

Klikk her for mer informasjon