Viktig å se pasientene

Leger er vennlige, men ikke interessert
Dette er overskriften på et innlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening. Spørsmålet som stilles er hvordan pasientens interesser ivaretas? En studie gjort viser at de medisinske forhold tas godt hånd om. Men det skorter på medmenneskeligheten. Det å ikke bli sett vil oppleves som krenkende.
 

Les mer ved å klikke her
 

Ett annet innlegg i samme tidsskrift setter spørsmålstegn ved helsevesenets pasientservice. – De behandler meg som om jeg er en idiot, sier artikkelforfatteren. Han beskriver en evig kamp mot rigide holdninger i forhold til å få tatt sine jevnlige blodprøver. Han opplever rett og slett at han ikke har mulighet til å oppnå smidighet i forhold til egen situasjon. Dette opplever han utfordrende.
 

Les mer ved å klikke her
 

I optikerbransjen vil sannsynlig ønsket om smidig behandling og god service være høyere enn innen tradisjonell offentlig helsevirksomhet. Optikere regnes av mange som helsepersonell med stor grad av servicefunksjon. Tilgjengelighet og synliggjort nytteverdi er viktige stikkord i optikeres virksomhet.