Vil ha meldeplikt for optikere

Helsemyndighetene ønsker at det innføres krav om at optikere skal varsle myndighetene når flygeledere, loser og førere innen sjøfart og skinnegående kjøretøy ikke oppfyller helsekrav.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Vil utvide meldeplikten

I dag har blant annet optikere meldeplikt til å melde fra om personer med sertifikat for motorvogn eller luftfartøy som kan være til fare for trafikksikkerheten på grunn av helsen.

Nå skal dette utvides til å gjelde flere yrkesgrupper, melder Dagens Medisin. Det er konklusjonen i et nytt høringsforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Loven foreslås utvidet til også å gjelde flygeledere, loser og førere av sjøfart og skinnegående kjøretøy.

– Dette er noe nytt og vil kreve en mental omstilling for helsepersonell som har vernet om taushetsplikten i mange år, sier Hans Torvald Haugo, generalsekretær i Norges Optikerforbund.

Han sier taushetsplikten er helsetjenestens hellige gral. Nå kommer det noe som nærmest er en mellomting mellom plikten til å si ifra – og plikten til å være taus.

Norges Optikerforbund skal nå bruke tid på å sette seg inn i problemstllingen før det sendes et svar på høringen.

Les artikkelen hos Dagens Medisin her