Barnebriller: Fagpolitisk møte med SV

Norges Optikerforbund har sammen med Norges Blindeforbund hatt møte med Sosialistisk Venstreparti for å diskutere forslaget til ny ordning for brillestøtte til barn. 

Fra venstre: Forbundsleder Terje Andrè Olsen i Norges Blindeforbund, sekretariatsleder Bjarne Kristoffersen i Sosialistisk Venstreparti (SV), politisk rådgiver Selma Ugland i SV og generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund (Foto: Stian Innerdal)

Ute på høring

Fredag denne uken er det høringsfrist for forslaget til ny ordning for brillestøtte.

En høring blant annet Norges Optikerforbund skal svare på. Det er kort høringsfrist og rett før pinse var det møte med SV, Blindeforbundet og NOF for å se nærmere på ordningen og hva de nye forslagene innebærer.

Det er Sosialistisk Venstreparti som har vært pådriver for å endre dagens ordning. 

– Vi har innhentet mer informasjon og hadde en god diskusjon i styremøtet vårt sist uke, sier NOFs generalsekretær Hans Torvald Haugo.

Det har vært kontakt og samtaler med fagmiljøet på Universitetet i Sørøst-Norge, med Synsinformasjon og Blindeforbundet.

– Det har vært nyttig. Dette er en interessant fagpolitisk sak, sier Haugo.

Mange er spente på hvordan den nye ordningen for brillestøtte til barn vil bli til høsten og hvilke endringer som kommer til å bli innført.