Godt voksne velger kontaktlinser

Stadig flere godt voksne mennesker får nå tilpasset kontaktlinser. I Australia og Storbritannia har gjennomsnittsalderen passert 40 år. Fremveksten av multifokale kontaktlinser er en medvirkende årsak til det.

Mye døgnbruk av kontaktlinser i Norge

I januarutgaven av Contact Lens Spectrum presenteres årsrapporten om kontaktlinsetilpassinger fra 47 land, der Norge også deltar.

Totalt er 383 000 tilpassinger kartlagt, 564 av dem er fra Norge.

Her i landet er gjennomsnittalderen på 37 år, og mens det også i Norge er flere kvinner enn menn som bruker kontaktlinser, er andelen mannlige brukere høyere hos oss enn i de fleste andre land.

Det er mange forskjeller mellom de ulike landene innen hvilke kontaktlinsetyper folk bruker, og dette kommer vi tilbake til i en artikkel i Optikeren i april – men Norge skiller seg spesielt ut innen en type kontaktlinser – de man kan sove med.

Ingen andre land har så høy andel døgnlinsebruk som Norge

Du kan lese mer om rapporten i Contact Lens Spectrum ved å klikke her ((Fra side 26)