Sommerutgave av Optikeren

Et tilbakeblikk på årets fagkonferanse og landsmøte er også et blikk inn i fremtiden. Sommerutgaven av Optikeren er på vei – med blikket rettet fremover!

Se bilden eog les om høydepunktene fra årets fagkonferanse, landsmøte og NM i optometri (Foto: Dag Øyvind Olsen)

En fyldig sommerutgave

Halve utgaven av Optikeren er viet mye av det som skjedde i Stjørdal – på årets store fagkonferanse og landsmøtet ti Norges Optikerforbund.

Her var det variert program som det har kommet svært gode tilbakemeldinger på i etterkant.

Men du kan også bli med på konferanse om syn og hjerne i Danmark og høre om hvordan optikere i Mexico har det.

Bli bedre kjent med årets NM-vinner i optometri, og hør hvordan det oppleves å gå tilbake til klinikk etter mange år i NAV.

Det er er stort nummer av Fagtidsskriftet Optikeren som nå er på vei ut til hele landet.

Klikk her for Optikeren i PDF-versjon