Øker kompetansen for optikk i butikk

Dette er pilotstudentene i optoteknikk for butikkansatte (Alle foto: Dag Øyvind Olsen)

15 studenter fra hele landet er nå i innspurten av å fullføre pilotstudiet Optoteknikk for butikkansatte i regi av Fagskolen i Viken. Vi møtte en engasjert klasse som var fulle av lovord om det de har lært.

I fjor høst satte 15 butikkmedarbeidere fra optikerforretninger fra Stavanger i sør til Tromsø i nord seg på skolebenken som pilotstudenter for den nye utdanningen. Basert på ukentlige digitale forelesninger og tre fysiske ukessamlinger på Krona, Kongsberg, har de vært gjennom mye!

Denne dagen tar NOFs generalsekretær for seg helsepersonelloven og hva det innebærer for butikkmedarbeidere som medhjelpere for optikere. Innføring av ny teknologi, bærekraft, taushetsplikt og hva som kan delegeres er stikkord for dagen. Det er virkelig en engasjert klasse som tør å stille gode og vanskelige spørsmål om etikk på jobben, blant annet.

Verkstedarbeid, optoteknikk, er en naturlig del av utdanningen. Butikkmedarbeiderne bruker fasilitetene til optometriutdanningen på Kongsberg.

Omfattende læreplan

På studieplanen er det tre moduler: Oftalmisk optikk og optoteknikk, optikk og øyehelse og bransjekunnskap om optikk som alle gir 10 studiepoeng hver. Utdanningen er utarbeidet i nært samarbeid med optometriutdanningen ved USN og med innspill fra bransjen om deres behov.

Fagansvarlig lærer er Elisabeth Neergaard Blix. Hun har lang bransjeerfaring, både som optiker, butikkeier og som styreleder i Synsinformasjon. Hun brenner for bedre opplæring og oppfølging av butikkmedarbeidere.

– Når optikere skal ta mer ansvar for øyehelse, er det en stor fordel for alle at deres kolleger har kompetanse og opplever mestring i jobben. I bransjen vår mister vi mange gode medarbeidere, og ikke bare optikere. Det er en av de største kostnadene vi har. Det må vi gjøre noe med, sier Elisabeth.

Studentene skal gjennom svært mye ulikt i løpet av året, ved siden av full jobb. Men den erfaringen Elisabeth har gjort dette året, beskriver hun som magisk.

– De vil takle jobben på en helt annen måte og tilbakemeldingene fra studentene er overveldende positive. Jeg mener dette er den beste investeringen optikerbransjen kan gjøre.

Fagansvarlig lærer Elisabeth Neergaard Blix sier bedriftene er svært fornøyd med å ha fått ansatte med mer kompetanse. – Tilbakemeldingene fra studentene, bedriftene og Fagskolen er alle veldig gode. Det forrige optikerassistent-kurset som ble holdt i Norge, ble avviklet i 1995.

Arbeidslivets skole

– For Fagskolens del har dette vært positivt. Det er alltid spennende med gode pilotprosjekter, sier prorektor Nils Ivar Pedersen.

Han er ikke bare fornøyd med at klassen ble fylt, men også med at alle studentene ser ut til å fullføre.

– For at studiet skal etableres som et permanent studietilbud må bransjen ønske det og det søkes fagskoleforvaltningen i fylkeskommunen om å få tildelt studieplasser.

Fagskolen er arbeidslivets skole og skoleslaget er i sterk vekst. I Buskerud har den 90 ansatte og 1400 studenter. Antallet studenter er flerdoblet siste fem år. Alle er voksne og de fleste står i jobb ved siden av studiene. Det betyr mye for å få gode diskusjoner og faglig utveksling.

Hvis det vedtas å etablere Optoteknikk som et ordinært studietilbud, vil tidligst mulige oppstart av studiet være høst 2025. Studiet er gratis.

Prorektor Nils Ivar Pedersen i Fagskolen Viken (Buskerud) sier det er et stort sug etter mer kunnskap blant folk som er i jobb. Det er Fagskolens spesialfelt.

Vi spurte tre studenter hvorfor de valgte å ta utdanningen og hvilket utbytte det har gitt:

Simen August Irgens, Krogh optikk Majorstuen:

Jeg ønsket å få videreutviklet kompetansen på jobb, få formalisere kompetansen og bli en bedre ansatt å jobbe med. Utbyttet har vært stort. Vi har skrapt på overflaten av nesten alt. Vi har fått fordypelse i det vi kunne noe om og for min egen del har jeg fått mye mer trygghet i jobben, både i forhold til anbefalinger, men også med tanke på å hjelpe pasienter med akutte ting.

Anna Maria Niemyjska, Specsavers Haugesund:

Jeg ønsker å være en enda bedre ressurs på jobben min og få litt bedre perspektiv på det jeg gjør daglig. Perspektivet har blitt større. Det har vært veldig lærerikt og spennende, selv å lære om lover og regler som i utgangspunktet er tørt tema. Det var ekstremt lærerikt for meg.

Simone Amalie Elgsveen, Synsam Moelv:

Jeg ønsket å være mer tilstrekkelig i et lite team, å kunne gjøre mer enn å bare jobbe med briller. Det har gitt veldig mye trygghet i min rolle som butikkansatt å ta imot kunder og hjelpe til. Vi er en liten plass og har ikke optiker hver dag. Å kunne føle at jeg takler litt andre situasjoner, selv om jeg er alene på jobb. Føle at jeg har mer kontroll. Det har vært til veldig stor hjelp.

Simen August Irgens fra Krogh Optikk Majorstuen, Anna Maria Niemyjska fra Specsavers Haugesund og  Simone Amalie Elgsveen fra Synsam Moelv er alle godt fornøyd med utbyttet av utdanningen.

Les mer om utdanningen her:

https://fagskolen-viken.no/studier/helsefag/optoteknikk-butikkansatte

Du kan også kontakte Elisabeth Neergaard Blix på epost : elisabebl@viken.no og på Fagkonferansen på Kongsberg 19.-21.april.

(Dette er en forhåndspublisert reportasje som kommer i Fagtidsskriftet Optikeren nr 2 2024. Tekst og foto: Dag Øyvind Olsen)